TDP

Bilimsel Program

SALON A
15:45 GEP Sempozyumu Açılış
16:05 - 18:15 VİDEO KARNAVALI
Oturum Başkanları: Neşe Gül Hilali, Sibel Sak, Rıza Dur
16:05 Laparoskopik Tubal Reanastomoz
Engin Öztürk
16:15 Laparoskopik Intraligamenter Myom Eksizyonu
Hanifi Bademkıran
16:25 Laparoskopik Lumbosakral Spondilodiskit Yönetimi, Enfekte Meş Çıkarılması
Melike Başpınar
16:35 Laparoskopik İsthmosel Operasyonu
Nuri Peker
16:45 Büyük Uteruslarda Laparoskopik Histerektomi, Nasıl Kolaylaştırırız?
Kübra Çakmak
16:55 Histeroskopik Morselasyon Sistemleri
Mert Yeşiladalı
17:05 Jonekolojide vNOTES
Gökay Özçeltik
17:15 Dermoid Kist Eksizyonu: Zorluklar ve İpuçları
Tolga Karacan
17:25 Rudimenter Uterin Horn ve Aksesuar Uterin Kitlede Laparoskopik Cerrahi
Yavuz Tokgöz
17:35 Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon
Sabahattin Anıl Arı
17:45 Laparoskopik Doku Çıkartma Vaginal Yol
Salih Yılmaz
17:55 Laparoskopik Sakrohisteropekside Retroperitoneal Kanal Yöntemi
Talip Karaçor
18:05 Laparoskopik Myomektomi: Zorluklar ve İpuçları
Özlem Erten
18:25 - 18:55 KEYNOTE 1  
Chairman: Fatih Şendağ

The Application of ICG-imaging in Gynecological Endoscopy – Pushing the frontiers of safe surgery, Helder Ferrera 
19:00 - 20:30 ANATOMİ: DOĞRUYU BUL

Hakimler: Adnan İncebıyık, Sühha Bostancı 
Savcılar: Gazi Yıldırım, Fatih Şendağ, Bülent Berker, Ali Akdemir, Eray Çalışkan, Volkan Kurtaran, Erdal Sak, Taner Usta, Barış Mülayim                            
Yarışmacılar:
Ankara Şehir Hastanesi vs Harran Üniversitesi Hastanesi
Atahan Toyran, Büşra Tsakir, İlayda Gercik vs E.Bihter Gündoğdu, Deniz İnan, Mehmet İncebıyık
20:45-22:00 KARŞILIKLI TARTIŞMA OTURUMU
Oturum Başkanları: Tolga Taşçı, Nicel Taşdemir
20:45 Laparoskopik Sakrokolpopeksi
Ali Yavuzcan
21:00 Laproskopik Lateral Süspansiyon
Nurullah Peker
21:15 Laparoskopik Histerektomi Üreter Diseksiyonu; YAPALIM
Bora Coşkun
21:30 Laparoskopik Histerektomi Üreter Diseksiyonu; YAPMAYALIM  
Buğra Coşkun
21:45 Tartışma
  SALON A   SALON B
08:30-10:00 GENEL JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Hikmet Hassa, Volkan Kurtaran
08:30-10:00 ÜROJİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları:Tayfun Özçakır, Mehmet Cengiz Çolakoğlu
08:30 Laparoskopi Neden İstediğimiz Düzeyde Yaygınlaşmadı
Gazi Yıldırım
08:30 Vajinal Histerektominin Püf Noktaları
Ateş Karateke
08:45 Laparoskopide Ergonomi ve Sütür Atma
Gamze Sinem Çağlar
08:45 Ürojinekolojide Mesh Kullanımının Bugünkü Durumu
İsmail Mete İtil
09:00 Laparoskopik Cerrahide Ergnomi
Mehmet Bilge Çetinkaya
09:00 Laparoskopik Lateral Süspansiyon 
Barış Mülayim
09:15 History and Future of Robotic Surgery in Gynecology
Kubilay Ertan
09:15 Laparoskopik Sakrohisteropeksinin Uzun Dönem Takip Sonuçları
Fulya Dökmeci
09:30 Changing Concepts in Pelvic Anatomy
Shailesh Pumtanbekar
09:30 Laparoskopik Prolapsus Cerrahisi
Egemen Ertaş
09:45 Tartışma 09:45 Tartışma
10:15 - 11:15 CANLI CERRAHİ 
Chairman: Gazi Yıldırım

 
  A Case of Deep Endometriosis with Parametrial and Bowel Involvement
Mario Malzoni
11:30-13:00 ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Tayfun Kutlu, Fatma Ferda Verit
11:30-13:00 HİSTEREKTOMİ
Oturum Başkanları: Özlem Moraloğlu Tekin, Nedim Karadadaş
11:30 Minimal Invasive Treatment of Cervical Cancer 3 Years After the LACC Trial: Where We Are, Where We Go
Eugenio Solima
11:30 Laparoscopic Hysterectomy 20 Year Experience
Fabio Ghezzi
11:45 ONSA Method to Evaluate Sentinel Node in Uterine Cancer 
Giovanni Scambia
11:45 Uterus Anomallerinde Histereskopik Yaklaşım
Eray Çalışkan
12:00 Laparoscopy in Gynecologic Oncology State the Art 
Sven Becker 
12:00 Laparoskopik Histerektomi guvenli cerrahi için teknik
Alper Biler
12:15 Laparoskopik Radikal Histerektomi 
Hakan Camuzcuoğlu 
12:15 Laparoskopik Histerektomide Üreter ve Mesane Komplikasyonları
Hakan Nazik
12:30 Laparoskopik Pelvik Paraaortik Lenfadenektomi 
Polat Dursun 
12:30 Laparoskopik Histerektomide Dehisens ve Kaf Prolapsusu Nasıl Önlenir 
Bülent Berker
12:45 Tartışma 12:45 Jinekolojide Doğal Orifislerden Laparoskopik Cerrahi
Hasan Terzi
13:10 -13:40
UYDU- SEMPOZYUMU

Üreme Sağlığı ve Gebelikte Anemi
S. Cansun Demir, Eray Çalışkan
 
13:45 - 14:15 AÇILIŞ
Ali Akdemir, Fatih Şendağ, Gazi Yıldırım, Hikmet Hassa
14:30-16:00 ENDOMETRİOZİS ve İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: S. Cansun Demir, Hüseyin Görkemli
14:30-16:00 KOMPLİKASYON
Oturum Başkanları: Talip Gül, Abdulkadir Turgut
14:30 Ethiopathogenesis of Endometrioma and Management
Ceana Nezhat
14:30 Complications of Endometriozis During Pregnancy and Art
Antonio Setubal
14:45 Does Surgical Treatment of Endometriosis Really Improves Fertility?
Ertan Sarıdoğan
14:45 Basics Will Help in Difficult Situations-How to Avoid Complications in Laparoscopic Hysterectomy
Sven Becker
15:00 ENZIAN Classification of Endometriosis: A New System For Pre and Intraoperative Use
Jöerg Keckstein
15:00 Improving Laparoscopic Effectiveness Whilst Reducing Complications For Die Surgery
George Pistofidis
15:15 Bowel Resections Should Be a Rare Surgery
Philippe Koninckx
15:15 Laparoskopide Komplikasyonlar ve Yönetimi
Emin Üstünyurt
15:30 Bladder Endometriosis 
Vasilios Tanos
15:30 Laparoskopide Vezikoüretra Yaralanmalar Neden Fazla? Nasıl Azaltırız?
Ali Seven
15:45 Tartışma 15:45 The Surgery of Endometriosis Involving Sacral Plexus
Horace Roman
16:00-16:30 KEYNOTE - ARNAUD WATTIEZ
Chairman:
Taner Usta

Laparoscopy surgery needs excellent Surgeon!

 
17:05 - 18:05 CANLI CERRAHİ
Chairman: Fatih Şendağ
  Strategies in robotic intraperitoneal and retroperitoneal dissection for benign and malignant surgery
Ceana Nezhat - Gerald Feuer 
  SALON A   SALON B
08:30-10:00 GENEL JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Muhammet Erdal Sak, Barış Mülayim
08:30-10:00 HİSTEROSKOPİ
Oturum Başkanları: Mehmet Sıddık Evsen, Murat Bakacak
08:30 Jinekolojik laparoskopide Kabusumuz:Üreter 
Muhammet Erdal Sak
08:30 Art Öncesi Histeroskopik Yaklaşım Gerekir mi?
Erol Tavmergen
08:45 Laparoskopik Presakral Nörektomi
İbrahim Esinler
08:45 Uterus Anomalilerinde Histeroskopi: Kime? Ne Zaman?
Bülent Haydardedeoğlu
09:00 Hidrosalpenks Yönetimi
Mehmet Turan Çetin
09:00 Ofis Histeroskopide Tubal Görüntüleme Yöntemleri
Hulusi Bülent Zeyneloğlu
09:15 İstmocel, Histeroskopik Yaklaşım
Mehmet Yılmazer
09:15 İntrauterin Adezyonlar ve İnce Endometriumlar Nasıl Tedavi Edilmelidir?
Recai Pabuçcu
09:30 PID Akut Laparoskopi Sonrası Barsak Kaçırması ve Uygun Tedavi Prtokolleri
Onur Karabacak
09:30 Postpartum Kanamada Cerrahi Yönetim
Polat Dursun
09:45 Tartışma 09:45

Is it time to re-think the ambulatory hysteroscopy? The hysteroscopy digital clinic
Rudi Campo

10:45-11:45 CANLI CERRAHİ  
Chairman: Ali Akdemir
 
  Radical Hysterectomy - Shailesh Puntambekar
12:00-13:30 GENEL JİNEKOLOJİ - MYOM ve ADENMYOZ
Oturum Başkanları: Teksin Çırpan, İbrahim Alanbay
12:00-13:00 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: M.Bülent Tıraş, Hakan Aytan
12:00 Management of Non Cavity Distorting Fibroids Prior to ART
Ertan Sarıdoğan
12:00 Laparoskopik Cerrahinin Endometriozise Bağlı İnfertilite Tedavisindeki Rolü
Erkut Attar
12:15 Surgical Treatment of Adenomyosis
George Pistofidis
12:15 Laparoscopic Associated Infertility: Surgery vs ART
Yücel Karaman
12:30 The Morphology and Functionality of the Junctional Zone Endometrium and Impoartance in Clinical Practice
Vasilios Tanos
12:30 T-shape Uterusların İnfertiliteye Etkisi
Turgut Var
12:45 Laparoskopik Myomektomi Cerrahi Teknik, Sırlar ve Sınırlar
Ali Akdemir
12:45 Tartışma
13:00 Myom Batın Dışına Nasıl Çıkartılmalı
Nuray Bozkurt
 
13:15 Tartışma
13:30 - 14:30 CANLI CERRAHİ 
Chairman: Barış Mülayim
  Mini laparoscopic hysterectomy
Fabio Ghezzi
14:45 - 16:15 YENİ TEKNOLOJİLER ve EĞİLİMLER
Oturum Başkanları: Yiğit Çakıroğlu, Ali Ovayolu
14:45 - 16:15 ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Levent Yaşar, Engin Korkmazer
14:45 Asherman Sendromunda Kök Hücre Uygulamaları Ne Aşamada?
Murat Ekin
14:45 Laparoskopik Adnexial Kitlelere Yaklaşım
Serhan Cevrioğlu
15:00 Pushing the Limits in Laparoscopcy From Exenteration to Transplant
Shailesh Puntambekar
15:00 Robotik Radikal Parametrektomi  
Fuat Demirkıran
15:15 The LION Procedure - From Pain Management to Recovery Walking in Spinal Cord Injured Peoples
Marc Possover
15:15 How Should We Treat Low Grade Epithelial Ovarian Cancers
Eugenio Solima 
15:30 Jinekolojide VNOTES Cerrahisi Nedir Nasıl Yapılır
Ahmet Kale
15:30 Laparoskopik Lenf Nodu Diseksiyonu
Eralp Başer
15:45 Effect of Music Therapy on Post Operative Pain After Laparoscopic Hysterectomy
Fabio Ghezzi - Dr. Jvan Casarin
15:45 Sentinel Lymph Node Evaulation in Ovarian Cancer
Giovanni Scambia
16:00 Tartışma 16:00 Surgical Videos Presentation on: Repairing Posterior Vaginal Defect
Gökhan Kılıç
16:15 - 16:45
UYDU - SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Fatih Şendağ, Bülent Berker

Histereskopide Mekanik Doku Rezeksiyonu

Gazi Yıldırım
 
16:45 - 17:30
TÜRKİYE SÜTUR ŞAMPİYONASI FİNALİ
Oturum Başkanları: Fatih Şendağ, Ali Akdemir


Derya Zerrin Gökay, İbrahim Acun, Nur Gözde Kulhan, Semih Yancar
17:45 - 19:15 ENDOMETRİOZİS PELVİK AĞRI
Oturum Başkanları: Berna Dilbaz, Ali Kolusarı
17:45 - 19:15 ENDOMETRİOZİS 
Oturum Başkanları: Emre Pabuçcu, Kenan Dolapçıoğlu
17:45 Chronic Pelvic Pain After Radical Surgery of Endometriozis
Antonio Setubal
17:45 Surgical Treatment of the Ovarian Endometrioma – recommandations of the ESGE, ESHRE and WES
Rudy De Wilde
18:00 Intelligent and Fluorescent Guided Surgery and Management of Endometriosis from Mild to Severe
Ceana Nezhat
18:00 Derin İnfiltratif Endometriozis Tedavisinde Robotik Cerrahi; Neredeyiz?
Taner Usta
18:15 Recommendation for the Surgical Treatment of Deep Endometriosis: a Project of the ESGE, ESHRE and WES
Jöerg Keckstein
18:15 Endometrioma operasyonu sadece Endometrioma operasyonu mudur?
Bülent Haydardedeoğlu
18:30 Adolescent Endometriosis
Philippe Koninckx
18:30 Derin İnfiltratif Endometriozis ve İnfertilite
Murat Sönmezer
18:45 Impact of Laparoscopic Surgery for Deep Endometriosis on Bladder Function
Fatih Şendağ
18:45 Endometriomaların postoperatif yönetimi: Nüksün engellenmesi mümkün mü?
Mete Gürol Uğur
19:00 Akılcı İlaç Sunumu
Ali Akdemir
19:00 Therapeutic Algorithms for the Surgical Treatment of Endometriosis
Mauricio Abrao